Proizvodimo propolis kapi - 20% rastvor propolisa u alkoholu. Proizvodimo i uljane propolis kapi za decu - 10% rastvor propolisa u pr. glikolu.

Propolis kapi za odrasle - 20% propolisa u alkoholu

Propolis kapi za decu - uljane - 10%